Ubezpieczenie społeczne w Anglii

 

1318984Do Wielkiej Brytanii najczęściej przyjeżdżają ludzie młodzi oraz w średnim wieku w pełnej sprawności do pracy, bez wypracowanego jeszcze prawa do emerytury. Pracując legalnie lub jako osoba samozatrudniająca nabywamy praw do emerytury opłacając należyte składki. Jeśli ktoś przepracował w kraju określoną liczbę lat i w tym czasie odprowadzał składki na ZUS, to okresy ubezpieczenia w Polsce i Wielkiej Brytanii (jak również w innych krajach Unii Europejskiej, gdzie możemy być legalnie zatrudnieni) są sumowane – może zdarzyć się, że pracowaliśmy w kilku krajach. Oczywiście im dłuższy okres zatrudnienia w Wielkiej Brytanii tym wyższa emerytura. Minimalny okres zatrudnienia w UK, by uzyskać prawo do części angielskiej emerytury wynosi około 10 lat i uprawnia do otrzymywania ¼ świadczenia.

W Wielkiej Brytanii nasz pracodawca odprowadza składkę do odpowiednika naszego ZUS – National Insurance Contributions, co pozwala na otrzymanie w UK tylko minimalnej emerytury. Można, jeśli chcemy otrzymać większe świadczenie opłacać dodatkową prywatną składkę – odpowiednik III filaru w Polsce. Wyższa emerytura wcale nie jest tak bardzo korzystna dla emeryta – niska, państwowa emerytura w Wielkiej Brytanii daje mnóstwo przywilejów i jeśli nasze dodatkowe ubezpieczenie tylko nieznacznie podwyższy świadczenie, to należy policzyć, czy to się nam w ogóle opłaci.

Należy pamiętać, że w Wielkiej Brytanii ubezpieczenie zdrowotne, czyli bezpłatny dostęp do lekarza, uzyskujemy dopiero po rocznym pobycie w Anglii. Ogólnie Wielka Brytania jest krajem mającym bardzo dobre zabezpieczenie socjalne dla obywateli. Nie ma możliwości, by nie udzielono pomocy medycznej osobie z powodu braku ubezpieczenia.

Jak można dostać emeryturę w Wielkiej Brytanii, jeśli nie przepracowaliśmy w tym kraju 40 czy 45 lat? Otóż, jeśli nasz okres legalnego zatrudnienia w UK wynosi ponad rok, a okresy zatrudnienia łącznie w innych krajach są odpowiednie, by uzyskać emeryturę w Wielkiej Brytanii, to uzyskamy jej część – całościowa emerytura będzie wówczas składała się z różnych części w różnych krajach. Należy jednak trzymać wszelkie dowody swojej pracy (m.in. świadectwa pracy i umowy) – bardzo często ich dostępność będzie decydowała o prawie do otrzymania świadczenia.

Jeśli pracujemy za granicą krócej niż rok, wówczas nasz wypracowany fundusz na emeryturę może zostać jedynie doliczony do wpłacanych składek na ZUS – jedyna korzyść jest taka, że płaca w Wielkiej Brytanii znacznie podwyższy naszą emeryturę.